องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่ ( 1855.47 KB )
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ ( 411.536 KB )
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2559 ( 2978.238 KB )
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือน ตุล ( 1253.888 KB )
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ( 2907.503 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 5 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม