องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ข้อมูลการเงิน การคลัง

งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2559 ( 38.595 KB )
บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 ( 3597.576 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 2 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม