องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ. 2560 – 2562 ( 404.624 KB )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน (พ.ศ.2561 ( 954.254 KB )
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25561-2564) ( 3833.008 KB )
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ( 2134.989 KB )
แผนยุทธ์ศาสตร์ พ.ศ. 2559-2561 อบต.ดงมหาวัน ( 2000.25 KB )
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 อบต.ดงมหาวัน ( 2043.69 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 6 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม