องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปี พ.ศ. 25 ( 1286.239 KB )
แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ ( 1081.628 KB )
แผนพัฒนาสามปี (ปี 59-61) เพิ่มเติม ฉบับที่1 ( 510.275 KB )
แผนการดำเนินงาน ( 1007.25 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 4 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม