องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

รายงานการประชุมสภา

การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2560 ( 143.181 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2560 ( 112.767 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2559 ( 216.11 KB )
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 4/2559 ( 120.186 KB )
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3/2559 ( 70.119 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 ( 81.567 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3/2559 ( 179.943 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 ( 132.863 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2559 ( 157.402 KB )
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2/2559 ( 330.601 KB )
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/2559 ( 98.711 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1/2559 ( 108.153 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 4/2558 ( 225.279 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3/2558 ครั้งที่ 2 ( 114.536 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3/2558 ( 223.311 KB )
การประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 2/2558 ( 150.976 KB )
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 ( 108.67 KB )
สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 ( 139.912 KB )
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 (ครั้งที่ 2) ( 74.352 KB )
สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2557 ( 128.795 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 24 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1[2]

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม