องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง การประกาศใช้ข้อบั ( 116.225 KB )
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ( 184.072 KB )
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี2558 ( 3597.576 KB )
มีกระทู้ทั้งหมด 3 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม