องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

รายงานผลการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 18 ตุลาคม 2560, 11:51 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:44 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:44 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:38 น.
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ. 18 ตุลาคม 2560, 11:26 น.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2560, 11:25 น.
ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งเพิ่ม 3 จุด หมู่ที่ 11 17 ตุลาคม 2560, 13:55 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.2 16 ตุลาคม 2560, 14:50 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 8 12 ตุลาคม 2560, 10:29 น.
ตารางราคากลางโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ ม. 11 12 กันยายน 2560, 14:11 น.
ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ม.10 16 สิงหาคม 2560, 15:41 น.
ตารางราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 16 สิงหาคม 2560, 15:37 น.
ตารางราคากลางโครงการขยายไหล่ถนน คสล. ต่อจากจุดเดิม ม.6 15 สิงหาคม 2560, 13:29 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 ม.7 15 สิงหาคม 2560, 13:25 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ ม.9 11 สิงหาคม 2560, 14:36 น.
ตารางราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งแบบโซล่าเซลล์ ม.5 2 สิงหาคม 2560, 10:14 น.
ตารางราคากลางโครงการเสริมคันสระน้ำประปา ม.9 27 กรกฎาคม 2560, 14:08 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 27 กรกฎาคม 2560, 14:06 น.
ตารางราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาศาลาพักญาติ ม.5 27 กรกฎาคม 2560, 14:03 น.
ตารางราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 19 กรกฎาคม 2560, 13:33 น.
มีกระทู้ทั้งหมด 131 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1[2][3][4][5][6][7]

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม