องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ประกาศ คำสั่ง ข่าวราชการ

ประกาศเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 12 ตุลาคม 2560, 11:32 น.
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 19 เมษายน 2560, 16:00 น.
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน 24 กุมภาพันธ์ 2560, 15:50 น
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2559, 09:47 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2559, 09:46 น.
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2559, 09:45 น.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5 ตุลาคม 2559, 09:42 น.
รายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4 ตุลาคม 2559, 09:27 น.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 3 ตุลาคม 2559, 09:12 น.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 30 กันยายน 2558, 15:13 น.
มีกระทู้ทั้งหมด 10 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม