องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมถวายความอาลัยงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 24 ตุลาคม 2560, 14:22 น.
ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสาก 16 ตุลาคม 2560, 15:19 น.
ประชาสัมพันธ์การยกร่างกฏหมายฯ 12 ตุลาคม 2560, 10:00 น.
สรุปโครงการที่สำคัญ ๆ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมา 26 กันยายน 2560, 15:28 น.
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเด 5 กันยายน 2560, 09:35 น.
ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัว 30 สิงหาคม 2560, 14:17 น.
053-172131 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18 กรกฎาคม 2560, 16:34 น.
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเด 4 กรกฎาคม 2560, 10:46 น.
พิธีลงนามพันธสัญญา ข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เล 16 มิถุนายน 2560, 16:03 น.
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561- 24 พฤษภาคม 2560, 10:41 น.
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 22 พฤษภาคม 2560, 11:42 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ ภาค ค. 17 พฤษภาคม 2560, 12:08 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง 8 พฤษภาคม 2560, 10:13 น.
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม ประจำเด 3 พฤษภาคม 2560, 10:55 น.
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล 28 เมษายน 2560, 14:59 น.
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) 12 เมษายน 2560, 10:17 น.
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 31 มีนาคม 2560, 15:37 น.
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 31 มีนาคม 2560, 15:35 น.
กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญร่วมบริจาค อะลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทีย 28 กุมภาพันธ์ 2560, 09:41 น
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมหาวัน 24 กุมภาพันธ์ 2560, 15:50 น
มีกระทู้ทั้งหมด 58 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 20 กระทู้
1[2][3]

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม