<

ผ้าไหมแท้ทอมือ


ข้อมูล


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
เบอร์โทร : 0
email : 0
 

รูปภาพ

 

 

 

 
  ผลิตภัณฑ์โอท็อป
คำอธิบาย
ดอกไม้ประดิษฐ์
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง โทรศัพท์ 080-8285383 นางสมคิด สิทธิขันแก้ว
คำอธิบาย
ผ้าไหมแท้ทอมือ
หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน
คำอธิบาย
เทียนหอม
กลุ่มเทียนหอม หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จักสาน
กลุ่มจักสาน ม.5 และ ม.10 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง