ข่าวประชาสัมพันธ์คำอธิบาย
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
24 ตุลาคม 2560, 14:14 น.
คำอธิบาย
โครงการอบรม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำ
26 กันยายน 2560, 13:26 น.
คำอธิบาย
โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
26 กันยายน 2560, 11:31 น.
คำอธิบาย
โครงการศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ค
20 กันยายน 2560, 11:09 น.
คำอธิบาย
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1 กันยายน 2560, 14:11 น.
คำอธิบาย
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
23 สิงหาคม 2560, 15:08 น.
คำอธิบาย
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
17 สิงหาคม 2560, 10:25 น.
คำอธิบาย
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
17 สิงหาคม 2560, 10:09 น.
คำอธิบาย
โครงการ อบต.ดงมหาวันสัญจร ประจำปี 2560
16 สิงหาคม 2560, 15:03 น.
คำอธิบาย
โรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลดงมหาวัน
6 กรกฎาคม 2560, 15:02 น.
มีกระทู้ทั้งหมด 79 กระทู้ แบ่งแสดงหน้าละ 10 กระทู้
1[2][3][4][5][6][7][8]

 

 

 

 
  โรงแรมในตำบลดงมหาวัน