<
พิธีลงนามพันธสัญญา ข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เล
16 มิถุนายน 2560, 16:03 น.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับ ภาคประชาชน โรงเรียน และสถานบริการด้านสาธารณสุข ในตำบลดงมหาวัน ดำเนินการจัดพิธีลงนามพันธสัญญา ข้อตกลงว่าด้วยการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์  สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธีลงนามฯ  

 


Download เอกสารแนบ
1.
( 0 KB )