<
053-172131 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18 กรกฎาคม 2560, 16:34 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท่านสามารถแจ้งเหตุ สาธารณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ เบอร์ 053-172131

 


Download เอกสารแนบ
1.
( 0 KB )