<
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
9 มิถุนายน 2559, 11:04 น.

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 


รูปภาพ