<
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559
26 สิงหาคม 2559, 10:12 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 ให้กับประชาชนผู้เสียภาษี ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชุน พนักงานส่วนตำบลและ ประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.


รูปภาพ