<
ประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
3 พฤษภาคม 2560, 15:52 น.

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


รูปภาพ