<
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
13 มิถุนายน 2560, 11:07 น.

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 35 นาย จาก 11 หมู่บ้านในตำบลดงมหาวัน
 โดยได้รับเกี่ยรติจากนายชัยวุฒิ  ศรีจันทร์ปลิว รองนายก อบต.ดงมหาวัน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน


รูปภาพ

 

 

 

 
  ข่าวกิจกรรม