<
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1 กันยายน 2560, 14:11 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหวและอัคคีภัยในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560


รูปภาพ