<
โครงการศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ค
20 กันยายน 2560, 11:09 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ได้ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริม ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2560 ซึ่งได้มอบเกียรติบัตร สำหรับผุ้ผ่านการอบรม จำนวน 110 คน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวุฒิ  ศรีจันทร์ปลิว รองนายก อบต.ดงมหาวัน เป็นประธานฯ


รูปภาพ