<
โครงการอบรม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำ
26 กันยายน 2560, 13:26 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันได้ดำเนินโครงการอบรม พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน เข้าร่วมอบรม  เมือวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน 


รูปภาพ

 

 

 

 
  ข่าวกิจกรรม