สถานที่ท่องเที่ยว

คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
7 มิถุนายน 2560, 11:10 น.
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
7 มิถุนายน 2560, 09:41 น.
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
7 มิถุนายน 2560, 09:33 น.
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
7 มิถุนายน 2560, 09:15 น.
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 

 

 
  โรงแรมในตำบลดงมหาวัน