วัดร่องหวาย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติวัดบ้านร่องหวาย

         วัดร่องหวายตั้งอยู่บ้านร่องหวาย ซึ่งเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2508  พ่อใหญ่ผาย  ศรีจันทร์ปลิว ได้ร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นด้วยแรงศรัทธราของชาวบ้านและได้พากันจัดหาพระภิกษุมาอยู่ประจำสำนักสงฆ์ดังกล่าว โดยมีหลวงปู่ลิน ปภากโร เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นและชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจกันก่อสร้างกุฎิ อุโบสถ ศาลากลางเปรียญ ศาลาหอฉันขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นปึกแผ่นและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2509 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 

       วัดร่องหวายปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน ปัจจุบัน (ณ สิงหาคม พ.ศ.2558)มีพระครูประวิตรวิหารการ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน วัดร่องหวายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งอบรม ขัดเกลา สั่งสอนเยาวชน ประชาชนในชุมชนให้ประชาชนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย