วัดร่องหวาย
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติวัดบ้านร่องหวาย

         วัดร่องหวายตั้งอยู่บ้านร่องหวาย ซึ่งเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2508  พ่อใหญ่ผาย  ศรีจันทร์ปลิว ได้ร่วมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นด้วยแรงศรัทธราของชาวบ้านและได้พากันจัดหาพระภิกษุมาอยู่ประจำสำนักสงฆ์ดังกล่าว โดยมีหลวงปู่ลิน ปภากโร เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นและชาวบ้านได้ร่วมแรง ร่วมใจกันก่อสร้างกุฎิ อุโบสถ ศาลากลางเปรียญ ศาลาหอฉันขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นปึกแผ่นและได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.2509 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 

       วัดร่องหวายปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักงานเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน ปัจจุบัน (ณ สิงหาคม พ.ศ.2558)มีพระครูประวิตรวิหารการ เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลดงมหาวัน วัดร่องหวายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งอบรม ขัดเกลา สั่งสอนเยาวชน ประชาชนในชุมชนให้ประชาชนในชุมชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย