กลุ่มทอเสื่อกก
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดอยศิริมงคล เป็นกลุ่มทอเสื่อกกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร่ข้าวโพดเป็นหลัก ซึ่งหลังจากที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ ชาวบ้าน ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปทำงานต่างถิ่น ก็จะพากันมาทอเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือนำออกจำหน่ายบ้าง จากการทอเสื่อปูลาดธรรมดาดัดแปลงเป็นเสื่อแบบพับและมีลวดลายยกดอกเป็นลายขิดต่างๆกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอยศิริมงคล จึงมีความคิดที่จะนำเสืื่อกกมาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋าถือสุภาพสตรี  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กล่องกระดาษทิชชู ที่รองจาน ฯลฯ ซึ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงได้มีการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและได้การยอมรับในระดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญชวน มะลัยโย
บ้านปงบน หมู่ 10 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย