กลุ่มทอเสื่อกก
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

 กลุ่มทอเสื่อกก บ้านดอยศิริมงคล เป็นกลุ่มทอเสื่อกกและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการทำนา ทำไร่ข้าวโพดเป็นหลัก ซึ่งหลังจากที่ว่างจากการทำนา ทำไร่ ชาวบ้าน ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ออกไปทำงานต่างถิ่น ก็จะพากันมาทอเสื่อเพื่อใช้ในครัวเรือนหรือนำออกจำหน่ายบ้าง จากการทอเสื่อปูลาดธรรมดาดัดแปลงเป็นเสื่อแบบพับและมีลวดลายยกดอกเป็นลายขิดต่างๆกลุ่มทอเสื่อกกบ้านดอยศิริมงคล จึงมีความคิดที่จะนำเสืื่อกกมาดัดแปลงแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋าถือสุภาพสตรี  กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเอกสาร กล่องกระดาษทิชชู ที่รองจาน ฯลฯ ซึ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจึงได้มีการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและได้การยอมรับในระดับหนึ่งจนถึงปัจจุบัน


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง : บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
 
 

แผนที่ 

 

 

 
  สถานที่ท่องเที่ยวแม่ริม
คำอธิบาย
กลุ่มทอเสื่อกก
บ้านดอยศิริมงคล หมู่ 7 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มกลองยาวประยุกต์บ้านใหม่ร่องหวาย
เลขที่ 49 บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
วัดร่องหวาย
บ้านร่องหวาย หมู่ 2 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน
ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
บ้านใหม่ร่องหวาย หมู่ 11 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย