องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

เลขที่ 191 หมู่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57350

โทรศัพท์ 053-172-130 มือถือ 089-956-1473

e-mail : dongmahawan@hotmail.com , facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน