ติดต่อตำบลดงมหาวัน


ช่องทางการติดต่อ
ที่ตั้ง :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
เลขที่ 191 หมู่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์/โทรสาร :
  053-172-130 มือถือ 089-956-1473
email :
  dongmahawan@hotmail.com
website :
  www.dongmahawan.go.th
facebook :
  www.facebook.com

แผนที่ที่ทำการตำบลดงมหาวัน