องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

ทำเนียบ ปลัด อบต.ดงมหาวัน

 
 
 
 

นายนันทวัฒน์ เตชะ
ปลัด อบต.ดงมหาวัน
( ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559-ปัจจุบัน )

 
 
 
 
นายบดินทร์ หงษ์หิน
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2540-2557
 
จ.ส.ท.สมชาย มะรินทร์
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ.2557-2559
 
   
   
 
 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม