องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน
ทำความสะอาดตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน ณ ตลาดประชารัฐ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 5 มิถุนายน 2562