องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกายในตลาดของผู้ค้าและผู้ซื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน

กิจกรรมออกกำลังกายในตลาดของผู้ค้าและผู้ซื้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับผู้ค้า ผู้ซื้อ ตลาดประชารัฐบ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน
ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังเต้นบาสโลป ณ ตลาดประชารัฐ บ้านดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน อำเภอ
เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 7 มิถุนายน 2562