องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ร่วมรายการคนค้นข่าวกับคุณชาญณรงค์ ชัยชนะ CRRU on air LIVE มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงมหาวัน ร่วมรายการคนค้นข่าวกับคุณชาญณรงค์ ชัยชนะ CRRU on air LIVE มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย