องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบต.ดงมหาวัน ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ วัดดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวันเข้าร่วมโครงการ