องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลดงมหาวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับภาคประชาชนตำบลดงมหาวันได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลดงมหาวัน เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒธรรมประเพณี ของชุมชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดยจัดขึ้นเป็นประจำในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี 

 

กิจกรรมมีดังนี้
– การประกวดตกแต่งบั้งไฟ (เอ้บั้งไฟ)
– การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ
– การประกวดท้าวผาแดง-นางไอ่ดำ
– การแข่งขันการจุดบั้งไฟ ขนาด 2 นิ้ว และ 3 นิ้ว
– กิจกรรมการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ การแสดงดนตรี การประกวดร้องเพลง รำวงย้อนยุค เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ตั้ง :ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เบอร์โทร :053172130 ต่อ 14