องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

ผ้าไหมแท้ทอมือ หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง