องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\"

โครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน