องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่น ประจำปี 2562 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสถานที่ ณ วัดดงมหาวัน หมู่ที่ 1 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป