องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ร่วมกับหน่วยงานราชการ และพสกนิกรตำบลดงมหาวัน ดำเนินการจัดโครงการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ สวนสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กรกฏาคม 2562