องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 โดยมอบให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลดงมหาวัน จำนวน 2,224 แผ่น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน