ข่าวกิจกรรม
 
 
 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

อ่านข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งหมด

อ่านข่าวประกาศทั้งหมด
 

 
 
นายก๋องคำ นัยติ๊บ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
 
นายนันทวัฒน์ เตชะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
 
 
 
 
ค้นหาข้อมูล อบต.ดงมหาวัน
ค้นหาข้อมูล www.dongmahawan.go.th
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
10856108561085610856108561085610856
Copyright©2015
www.dongmahawan.go.th

 

  ผลิตภัณฑ์โอท็อป(OTOP)
คำอธิบาย
เทียนหอม
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จักสาน
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
คำอธิบาย
ผ้าไหมแท้ทอมือ
 
 
  สถานที่ท่องเที่ยวดงมหาวัน
 
  ที่พักในดงมหาวัน

คำอธิบาย
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ร่องหวาย
คำอธิบาย
คำอธิบาย
คำอธิบาย
 
 
 
  กระดานสนทนา (Webboard)
เทิดทูลสถาบัน (1|120)
8 กันยายน 2559, 11:06 น.
สอบถามข้อมูล (1|215)
14 กันยายน 2558, 15:31 น.
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
เลขที่ 191 หมู่ 5 ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ 053-172-130 มือถือ 089-956-1473
www.dongmahawan.go.th ,e-mail : dongmahawan@hotmail.com