องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตามที่ อบต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ได้ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ฯ และได้สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปแล้วในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ อบต.ดงมหาวัน ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ 053172130