องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือหรือโทนสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561