องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 5 กันยายน 2561

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561