องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 5 กันยายน 2561

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง