องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.1, ผด.2, ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ(ผด.1, ผด.2, ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดตามไฟล์แนบ