องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ

ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 8 ท่อน จุดเริ่มต้นสวน นายสุพจน์ อุทาโกสม จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านดอยศิริมงคล ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสระน้ำประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้น ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสัญญา เกตุละคร ไปทางประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสัญญา เกตุละคร จุดสิ้นสุดสวนนายไพบูรย์ โคตรบรรเทา หมู่ที่ 2 บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปประปาหมู่บ้าน จุดเริ่มต้นบ้านนายสถิตย์ ดวงไกรแฝง จุดสิ้นสุดสวนนางฝ้าย สวัสดิ์นที หมู่ที่ 8 บ้านปงเคียน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน(รวมศูนย์) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอกหนองป่าสัก) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 20,590 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำ