องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

ประชาสัมพันธ์ การลอยกระทงรักษ์สิ่งเเวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ กำหนดน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมเเละกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทราย

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเเบบเบ็ดเสร็ข (One Stop Service : OSS) อบต.ดงมหาวัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น