องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองคลัง
นางฉลองเนตร อุดปิน
ผู้อำนวยการกองคลัง 088-4162749
นางสุมาลี สมเสมอใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 093-1838444
ว่าง -รับโอน ย้าย
นักวิชาการพัสดุ(ปก./ชก.)
ว่าง รับ โอน ย้าย
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวรุ่งรัตน์ดา ศรีประโค
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน(0812559903)
นางศิริพร สุวรรณภา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ) 081-3867803
นางอภิสรา พิกุลทอง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี 081-9607895
นางสาวสุภาวรรณ์ มณีจันสุข
คนงาน (081-0279166)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น