องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองช่าง
นายสุวิน ไชยสาร
ผู้อำนวยการกองช่าง 094-7202473
ว่าง -รับโอน ย้าย
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
นางสาวศรีสุดา นัยติ๊บ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 080-4981227
ว่าง รับ โอน ย้าย
นายช่างสำรวจ (ปง./ชง)
นายเกรียงศักดิ์ มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 085-0405779
นางสาวลินดา มณีจันทร์สุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 097-9415962
นางสาวณิชา คำบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างสำรวจ) 083-2476637
นายนพสวัสดิ์ จอมสวรรค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ช่างไฟฟ้า) 097-3324045

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น