องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

กองการศึกษา
นายภัทรภณ อุดใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-4329414
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีอิ่นแก้ว 087-3614161
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.พรณิภา หล้าเรือน
ครูชำนาญการ 081-7468206
นางนพมาศ ท่าดีสม
ครูชำนาญการ 094-5494623
นางทิพย์วรรณ ทานุพันธุ์สกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางศิริพัชร ยาสมุทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางธนิดา ปัณชยชญ์
คนงาน
นางสาวบุญมี ทองกอบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)087-1869433
ว่าง รอการสรรหา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
นางสาวธารวิมล กันคำ
จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาววิลาสินี ละหว้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) 097-0730483
นางสาวกชกร วิสาพล
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก) 092-6481846

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น