องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 
แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์-ร้องทุจริต
กรุณายืนยันตัวตน
ชื่อ-สกุล :
หมายเลขบัตร .
ประจำตัวประชาชน
:
(หากไม่ต้องการระบุตัวตน ในการร้องเรียน
คลิกที่นี้ เพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียน ในทางลับ ไม่ระบุตัวตน)

หมายเหตุ* การระบุตัวตน จะเพิ่มระดับความสำคัญ และความน่าเชื่อถือ
โดยข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ
*หากพบว่ามีการระบุข้อมูลเท็จ ข้อร้องเรียนจะไม่ถูกนำไปพิจารณา