องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ค้นหาข้อมูล :

วิสัยทัศน์-พันธกิจหลัก การพัฒนา ต.ดงมหาวัน


วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ สิ่งแวดล้อมดี    มีการศึกษา    สังคมพัฒนา   รักษาวัฒนธรรม ”

 

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม