เรียนผู้ใช้กระดาน ถาม - ตอบ

การให้บริการในส่วนนี้ เหมาะสำหรับเรื่องที่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้และเพื่อให้การลงประกาศเป็นไปอย่างมีระเบียบและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจมากที่สุด ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการลงประกาศทุกท่านให้ช่วยทำตามกติกาการลงประกาศ ดังนี้ 

1. ห้ามพาดพิงถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. ห้ามใช้เป็นกระดานคุยหรือโต้ตอบในเรื่องไม่สร้างสรรค์
3. ห้ามใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
4. อื่น ๆ ที่ทางเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยต่อ สาธารณชน 
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อคิดเห็นที่มีลักษณะดังกล่าว
*โปรดใช้ "วิจารณญาณในการแสดงความคิดเห็น" ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ


 
 
  ==สร้างกระทู้==
หัวข้อ :
 
ข้อความ :
 

ผู้เขียน :
 
  *ปัอนอักษรตามภาพ