องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

วิสัยทัศน์องค์กร : สิ่งแวดล้อมดี มีการศึกษา สังคมพัฒนา รักษาวัฒนธรรม

แผนอัตรากำลัง

1. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

2. ประกาศ โครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการฯ

3. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1

4. ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

5. ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

6. ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

8. แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ดงมหาวัน 2561-2563

9. แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

10. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ปรับปรุง ครั้งที่ 1

11. แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น